Mailo kreiranje računa

Stvaranjem računa na Mailo imat ćete novu e-adresu i pristupit ćete svim Mailo uslugama: e-pošti, kalendaru, oblaku, dječjoj e-pošti i alatima za suradnju.

Mailo Junior kreiranje računa

To je besplatna e-pošta za djecu od 6-14 godina!
Prava e-mail adresa kao i odrasli, ali u prikladnom i sigurnom okruženju.

Stvaranje prostora Mailo Pro

Najbolje od Mailo za profesionalce, samozaposlene i MSP: alati za poštu, oblak, kalendar i dijeljenje za vaše poslovanje.

Stvaranje prostora Mailo Edu

Da bi učenike naučio Internetu i e-pošti, Mailo je postavio prvi sistem pošte za škole.