Mailo gebruiker aanmaken

Door een account aan te maken op Mailo, heeft u een nieuw e-mailadres en krijgt u toegang tot alle Mailo - services: e-mail, agenda, cloud, e-mail voor kinderen en samenwerkingstools.

Mailo Junior gebruiker aanmaken

Het is de gratis e-mail voor 6-14 jarigen!
Een echt e-mailadres net als volwassenen, maar in een geschikte en veilige omgeving.

Creatie van een Mailo Pro - ruimte

Het beste van Mailo voor professionals, zelfstandigen en kmo's: e-mail-, cloud-, agenda- en deelprogramma's voor uw bedrijf.

Creatie van een Mailo Edu - ruimte

Om leerlingen internet en e-mail te leren, heeft Mailo het eerste mailsysteem voor scholen opgezet.