Mailo vytvorenie účtu

Vytvorením účtu na Mailo získate novú e-mailovú adresu a získate prístup ku všetkým službám Mailo: e-mail, kalendár, cloud, detský e-mail a nástroje na spoluprácu.

Mailo Junior vytvorenie účtu

Je to bezplatný e-mail pre deti vo veku 6-14 rokov!
Skutočná e-mailová adresa ako pre dospelých, ale vo vhodnom a bezpečnom prostredí.

Vytvorenie priestoru Mailo Pro

To najlepšie z Mailo pre profesionálov, samostatne zárobkovo činné osoby a malé a stredné podniky: pošta, cloud, kalendár a nástroje na zdieľanie pre vaše podnikanie.

Vytvorenie priestoru Mailo Edu

Mailo nastavila prvý poštový systém pre školy, aby žiakov naučila internet a e-mail.