Sign inSign upPL

Smartfon

Mailo posiada interfejs dostosowany do smartphonów.

Kiedy łączysz się z serwisem poprzez smartfon, Mailo automatycznie wykrywa typ terminala i wyświetla odpowiedni interfejs.

W przypadku kiedy serwis nie wykrywa typu terminala, użytkownik może kliknąć na linka Smartfon dostępnego na stronie identyfikującej Mailo aby wybrać odpowiedni interfejs.

Interfejs smartfona składa się z menu głównego i prostych, czytelnych stron.

Większość funkcji jest dostępnych na tym interfejsie.

NotificationsX