Adresár

Mailo vám poskytuje adresár, kde môžete uchovávať kontaktné údaje svojich korešpondentov.

V zozname vašich kontaktov sú zobrazené hlavné údaje každého z nich: meno, e-mailová adresa a telefónne čísla. Môžete si zvoliť, ktoré kontakty sa zobrazia: všetky, iba tie, ktorých meno sa začína zadaným písmenom, alebo iba tie, ktoré zodpovedajú kritériám vyhľadávania.

Môžete vybrať jeden alebo viac kontaktov v zozname, aby ste im poslali správu alebo ich odstránili.