FTP достъп

FTP (което е съкращение от File Transfer Protocol) е мрежов протокол, позволяващ лесен трансфер на файлове през Интернет. Mailo поддържа този протокол, който ви позволява достъп до вашия виртуален диск и лесно управление на вашите документи.

Можете да получите достъп до своя Mailo виртуален диск чрез FTP по един от следните методи:

  • с FTP клиент (като FileZilla);
  • с уеб браузър;
  • с файловия мениджър на вашия компютър.

Страницата Синхронизация, достъпна чрез менюто Настроики, показва подробните параметри на връзката, които трябва да се използват.