Xifratge PGP

PGP és una eina que permet xifrar i signar el correu electrònic.

  • Xifrar un missatge garanteix al remitent que només els destinataris podran desxifrar i així llegir el missatge i els seus possibles fitxers adjunts..
  • La signatura d’un missatge garanteix la identitat del remitent als destinataris.

PGP és l'abreviatura de Pretty Good Privacy.


Mailo proposa una integració PGP del servidor com a tercers de confiança.

La integració PGP a Mailo té les característiques següents:

  • integració de correu web natiu (PGP/MIME)
  • enviament i recepció de correu electrònic PGP
  • gestió de la signatura i xifratge de correus electrònics
  • operació independent del client, permetent un ús equivalent en tots els dispositius
  • els fitxers adjunts potencials també estan xifrats al missatge i fins i tot la seva presència no és visible sense desxifrar-los
  • tanmateix, l'assumpte del correu electrònic no està xifrat i no ha de contenir informació sensible
  • generació de parells de claus PGP privades / públiques
  • importació / exportació de claus PGP generades a Mailo o amb altres eines

Com a tercer de confiança, Mailo es compromet a garantir una seguretat màxima a les claus PGP dels usuaris.


Els usuaris que vulguin utilitzar PGP sense un tercer de confiança han d’instal·lar un programari de correu amb funcions criptogràfiques a cada dispositiu que s’utilitzi per accedir als correus electrònics xifrats.