Accions

Podeu compartir les vostres dades amb altres persones, encara que no utilitzin Mailo.

Dos tipus de drets d'accés estan disponibles:

 • només lectura: les persones amb les que comparteixis els teus arxius poden llegir-los i fer una còpia
 • lectura i escriptura: les persones amb les que comparteixis els teus arxius poden llegir-los, però també afegir d'altres o suprimir-los

Hi ha disponibles diversos tipus d'accions:

 • Un ús compartit per adreça de correu electrònic us permet garantir l'accés a les vostres dades.
  A personal email is sent to each of the addresses you enter:
  • Els destinataris que ja utilitzen Mailo accediran a les vostres dades directament al seu compte.
  • Els altres es podran registrar a Mailo amb la seva adreça electrònica actual.
 • Un compartir per enllaç us permet crear un enllaç d'accés ràpid a les vostres dades.
  Qualsevol persona que tingui aquest enllaç podrà accedir a les vostres dades compartides.
  Podeu comunicar aquest enllaç de la forma que vulgueu.
 • Una compartir amb un espai us permet compartir les vostres dades amb tots els membres d'un espai Mailo al qual pertanyeu.
  Poden accedir a les teves dades directament al seu compte Mailo.
  Els nous membres afegits a aquest espai també tindran accés automàticament a les vostres dades, mentre que les persones que surten d'aquest espai ja no hi podran accedir..

Es pot accedir a les dades compartides al correu web i mitjançant els protocols de sincronització proporcionats per Mailo.