Lepiace poznámky

Ak si chcete poznačiť telefónne číslo, adresu, referenčné číslo alebo inú krátku informáciu, ktorú chcete mať po ruke, môžete použiť rýchlu poznámku Mailo.

Click on in the application launcher or on Lepiace poznámky in the Aplikácie page to make a new sticky note appear and type your text in. Môžete zmeniť jeho farbu pozadia a presunúť ju podľa svojho pohodlia.

Všetky vaše rýchle poznámky zostanú viditeľné na všetkých stránkach vášho webového e-mailu Mailo, kým ich neodstránite kliknutím na x v rohu. Môžete k nim pristupovať v telefóne prostredníctvom aplikácie Lepiace poznámky.