Materjali tat-tagħlim

Mailo waqqaf l-ewwel servizz tal-posta elettronika għall-iskejjel.

L-għan huwa li l-istudenti jiġu mgħallma t-teorija u l-prattika dwar l-Internet b'mod ġenerali u l-posta elettronika b'mod partikolari.

Għal dak il-għan, Mailo ħejjiet materjali tat-tagħlim biex jgħinu jifhmu dan l-ambjent teknoloġiku.

Għalissa, dawn id-dokumenti huma disponibbli biss fil-lingwi li ġejjin: