ספאם וניוזלטרים

שולחים בטוחים

הודעות דוא"ל שנשלחות אליך מכתובות ידועות או משמות דומיין לעולם אינם חסומים או נחשבים כספאם.

גם הודעות מכתובות אשר מופיעות בפנקס הכתובות שלך מתקבלות תמיד.

סיווג אוטומטי של הודעות

  • הודעות המזוהות כ דואר זבל נשמרות בתיקייה דואר זבל כדי למנוע עומס בתיבת הדואר הנכנס שלך.
  • ניוזלטרים מזוהים ככאלה ונשמרים בתיקייה ידיעונים. אם אינך מעוניין לקבל עלון יותר, תוכל לבטל את הרישום בלחיצה אחת בלבד.
  • התראות מרשתות חברתיות מזוהות ככאלה ונשמרות בתיקייה רשתות חברתיות. אם אינך מעוניין לקבל יותר התראה, תוכל לבטל את הרישום בלחיצה אחת בלבד.

אתה יכול לשנות את ברירת המחדל האלה ולהכריז על ניוזלטרים נוספים ורשתות חברתיות.

הגנה מקיפה נגד ספאם המבוססת על השולח

הגנה מקיפה זו מאפשרת לך לקבל בתיבת הדואר הנכנס שלך רק הודעות שנשלחו על ידי כתובות בפנקס הכתובות שלך או בין השולחים המוכרים שלך. כל הודעה אחרת נשמרת בתיקייה דואר זבל.