Spam i bilteni

Poznati pošiljaoci

E-poruke koje vam se šalju sa poznatih adresa ili imena domena nikada se ne blokiraju niti smatraju neželjenim.

E-mailovi sa adresa u vašem adresaru su također uvijek prihvaćeni.

Automatska klasifikacija poruka

  • poruke identifikovane kao spam se čuvaju u folderu Neželjena pošta kako bi se izbjeglo zatrpavanje vašeg prijemnog sandučeta.
  • bilteni su prepoznati kao takvi i sačuvani u folderu Bilteni. Ako više ne želite primati bilten, možete se odjaviti samo jednim klikom.
  • obaveštenja sa društvenih mreža se prepoznaju kao takva i čuvaju u folderu Društvene mreže. Ako više ne želite primati obavijest, možete se odjaviti samo jednim klikom.

Možete izmijeniti ove zadane izbore i proglasiti dodatne biltene i društvene mreže.

Sveobuhvatna antispam zaštita zasnovana na pošiljaocu

Ova sveobuhvatna zaštita vam omogućava da u svoj inbox primate samo poruke poslate sa adresa u vašem adresaru ili među vašim poznatim pošiljaocima. Svaka druga poruka je sačuvana u folderu Neželjena pošta.