כתובות לייבוא

איסוף כתובות דואר אלקטרוני חיצוניות מאפשר לך לאסוף את ההודעות שהתקבלו על ידי כל הכתובות שלך בתיבת הדואר שלך Mailo.

תוכל לאסוף הודעות שהתקבלו בכתובות אחרות שלך עבורן יש לך גישה בפרוטוקול POP3 או IMAP4. עבור כל כתובת מייל שברצונך לאסוף, תצטרך למלא את שם המשתמש והסיסמה בכניסה לחשבון, כמו גם את שרת הדואר לשימוש.

כדי להבדיל בין החשבונות השונים תוכל להקצות אוטומטית צבע מסוים לכל כתובת דוא"ל. הודעות שנמשכו מכתובת זו יוצגו בצבע זה.

כדי להתחיל לאסוף הודעות, לחץ על כפתור  התחל ייבוא בתיבת הדואר הנכנס שלך. באפשרותך לבחור לאסוף את כל הכתובות שהגדרת או רק אחת מהן.

ניתן גם לשלוח דואר אלקטרוני כששם השולח יהיה אחד משמות החשבון בכתובות שנאספו.