דואר נכנס

רשימת ההודעות שקיבלת מוצגת כאשר אתה לוחץ על  דואר נכנס.

כדי לשמור על רשימה של הודעות תוך כדי קריאת הודעה מסוימת, תוכל להשתמש בפאנל תצוגה מקדימה מימין או בתחתית הרשימה. לחץ על או וגרור אותם כדי לשנות את המיקום והגודל של הפאנל הזה.

ניתן למיין את רשימת ההודעות לפי כל אחת מהעמודות שלה. לחץ על כותרת העמודה כדי למיין על פי תוכנו של הטור הזה. לחץ שוב כדי להפוך את סדר המיון. סמל או לצד כותרת העמודה מציין את שיטת המיון הנוכחית. תוכל לבחור את ברירת המחדל של שיטת המיון ב: 'אפשרויות' > 'העדפות דואר'.

ניתן לקרוא הודעה מסויימת על-ידי הקשה עליה: היא תוצג בחלונית התצוגה המקדימה. הקשה כפולה תציג אותה בעמוד שלם.

לחצן בפינה הימנית העליונה פותח תפריט המאפשר לך לשנות את האופן שבו מוצגת הודעה, להוריד אותו כטקסט או כקובץ eml., או להציג את הכותרת המלאה.

אם יש להודעה אחת מספר קבצים מצורפים, הם יסומנו ברשימה על ידי סמל ה-. רשימת הקבצים המצורפים מוצג בכותרת בדף בו מוצגת הודעה. לחץ על שם הקובץ המצורף כדי לפתוח אותו או להוריד אותו, בהתאם לסוג הקובץ והדפדפן שלך. לחצן פותח תפריט המאפשר לך להוריד את כל הקבצים המצורפים בבת אחת, כדי להציג אותם בהודעה או לאחסן אותם בכונן המסמכים שלך.

הודעה דחופה מסומנת על ידי סמל ברשימת ההודעות.

הסימנים הבאים משמשים להצגת מעמד ההודעה:

  • להודעה חדשה;
  • להודעה שנקראה;
  • להודעה שהשבת לה;
  • להעתק של הודעה שכתבת, אך טרם שלחת;
  • להעתק של הודעה שכתבת ושלחת.