Групи

Групите ви позволяват да организирате контактите във вашата адресна книга. Можете лесно да изпращате съобщения до всички членове на група наведнъж, без да се налага да избирате всеки адрес поотделно.

Един контакт може да бъде част от няколко групи наведнъж. Можете да създадете толкова групи, колкото ви е необходимо. Броят на контактите в групата е неограничен.

ИзвестияX