Контакти

За всеки от вашите контакти можете да запазите пълни данни за контакт и подробна информация:

  • собствени и фамилни имена
  • няколко имейл адреса
  • няколко телефонни номера
  • няколко идентификатора за незабавни съобщения
  • няколко пощенски адреса
  • няколко уебсайта
  • професионална информация
  • дата на раждане
  • бележки

Можете също да качите снимка за всеки контакт.

ИзвестияX