Интерфейс

Можете да изберете кой от Mailo интерфейсите за уеб поща предпочитате:

  • презентация като приложение
  • презентация като уеб страници

За всеки от тези интерфейси можете да избирате измежду:

  • няколко стила, повече или по-малко компактни, в зависимост от размера на вашия екран
  • няколко цвята

Можете също така да изберете да използвате един от Mailo Family интерфейсите, които са предназначени за деца. В този случай обаче защитата за деца няма да бъде активна за вашия акаунт.

ИзвестияX