Tipkovni prečaci

U Mailo web-pošti, sljedeći tipkovnički prečaci omogućuju vam jednostavan pristup najčešće korištenim stranicama i značajkama.

Opći prečaci

Odaberite sve elemente na popisu
Ctrl + A
Popis tipkovničkih prečaca
Ctrl + ?
Vrati se na popis
Home
Dodati element
Ctrl + !
Brisanje odabranih elemenata
Del

Navigacija

Sljedeća stranica
Prethodna stranica
Prva stranica
Ctrl + 
Sljedeći
Prethodni

Akcije imamo poruku

Odgovor
Ctrl + R
Naprijed
Ctrl + Shift + F
Odgovoriti na sve
Ctrl + Shift + R

Pristup aplikacijama

Nadzorna ploča
Ctrl + 0
Pošta
Ctrl + 1
Kalendar
Ctrl + 2
Adresar
Ctrl + 3
Virtualni disk
Ctrl + 4
Aplikacije
Ctrl + 5
Mailo dokumentacija
Ctrl + F1
Traži
Ctrl + /