Čitanje PGP e-mailova

PGP e-poruke primljene Mailo mogu se prepoznati na popisu poruka zahvaljujući određenim ikonama:

Normalna e-poštaPGP e-mail
Nepročitana poruka
Pročitati poruku
Odgovorena poruka
Osjeća poruku

Kada se otvori PGP e-pošta, Mailo automatski koristi ključeve u korisnikovom PGP privjesku za dešifriranje poruke. Dešifriranje poruke zahtijeva upotrebu privatnog ključa koji odgovara javnom ključu koji je korišten za njegovo šifriranje.

Ako je privatni ključ zaštićen pristupnom frazom, od nje se traži korisnik prije nego što se poruka može dešifrirati. Zaporka se čuva za vrijeme trenutne sesije, tako da se više ne traži. Međutim, na kraju sesije lozinka se više ne pamti.

Kada se PGP e-pošta dešifrira, Mailo predlaže vezu s informacijama u zaglavlju e-pošte koja pokazuje kojim je ključem potpisan i za koje je primatelje šifriran.