Promijeniti svoju email adresu

Mailo pomaže vam da lako promijenite adresu e-pošte, bez rizika i bez gubitka podataka.

1 – Čuvajte svoje osobne podatke

  • Mailo brine se o automatskom prijenosu svih e-adresa i mapa na vašem prethodnom računu e-pošte i smješta ih na vaš Mailo račun.
  • Mailo također vam omogućuje da vodite svoj adresar i kalendar. Ovisno o vašoj prethodnoj poštanskoj usluzi, Mailo može ih automatski prenijeti ili vam pruža detaljne upute koje će vam pomoći da ih prenesete.

2 – I dalje primati e-poštu poslanu na vašu prethodnu adresu

  • Da ne biste izgubili nijednu poruku, Mailo osigurava da u svoj Mailo poštanski sandučić primate svu e-poštu koja će ubuduće i dalje biti primljena na vašu prethodnu e-adresu.
  • S Mailo u isti ćete poštanski sandučić primiti e-poštu poslanu na vašu prethodnu ili novu adresu.

3 – Obavijestite svoje dopisnike o vašoj promjeni adrese e-pošte

  • Čim se stvori vaš Mailo račun, možete upotrijebiti dostupni Mailo alat za difuziju svoje nove adrese e-pošte svim kontaktima u vašem adresaru.

Da biste koristili alat Mailo za promjenu adrese e-pošte, morate imati račun Mailo.


Ako već imate Mailo račun:

Prijavite se, a zatim odaberite "Prijenos vanjskih računa" u izborniku Opcije


Ako nemate Mailo račun:

Izradite ga za prijenos podataka s računa e-pošte.