Διαμοιρασμοί

Μπορείτε να μοιραστείτε τα δεδομένα σας με άλλα άτομα, ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιούν Mailo.

Διατίθενται δύο είδη δικαιωμάτων πρόσβασης:

 • μόνο για ανάγνωση: τα άτομα με τα οποία μοιράζεστε τα δεδομένα μπορούν να τα διαβάσουν και ειδικότερα να τα αντιγράψουν
 • διάβασε και γράψε: τα άτομα με τα οποία μοιράζεστε τα δεδομένα μπορούν να τα διαβάσουν, αλλά επίσης να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν αρχεία

Διατίθενται διάφοροι τύποι μετοχών:

 • Μια κοινή χρήση μέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σάς επιτρέπει να διασφαλίσετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας.
  Ένα προσωπικό e-mail αποστέλλεται σε καθεμία από τις διευθύνσεις που εισάγετε:
  • Οι παραλήπτες που χρησιμοποιούν ήδη το Mailo θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας απευθείας στον λογαριασμό τους.
  • Οι άλλοι θα μπορούν να εγγραφούν στο Mailo με την τρέχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.
 • Μια κοινή χρήση μέσω συνδέσμου σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο γρήγορης πρόσβασης στα δεδομένα σας.
  Όλοι όσοι διαθέτουν αυτόν τον σύνδεσμο θα έχουν πρόσβαση στα κοινόχρηστα δεδομένα σας
  Μπορείτε να επικοινωνήσετε αυτόν τον σύνδεσμο με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξετε.
 • ένα κοινή χρήση με ένα διάστημα σάς επιτρέπει να μοιράζεστε τα δεδομένα σας με όλα τα μέλη ενός χώρου Mailo στον οποίο ανήκετε.
  Μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας απευθείας στον λογαριασμό τους Mailo.
  Τα νέα μέλη που προστίθενται σε αυτόν τον χώρο θα έχουν αυτόματα πρόσβαση και στα δεδομένα σας, ενώ τα άτομα που εγκαταλείπουν αυτόν τον χώρο δεν μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε αυτό.

Τα κοινόχρηστα δεδομένα είναι προσβάσιμα στο webmail και από τα πρωτόκολλα συγχρονισμού που παρέχονται από το Mailo.

ΕιδοποιήσειςX