Синхронизация

Синхронизацията позволява на софтуера и приложенията, инсталирани на компютър, телефон или таблет, да имат достъп до данните от вашия акаунт в Mailo: поща, виртуален диск, адресна книга, календар.

Нито един универсален протокол не позволява синхронизиране на всички типове данни. Съществуват множество протоколи и всеки терминал поддържа един или повече от тях. Mailo поддържа основните протоколи за синхронизация, което ви позволява достъп до вашите Mailo данни от повечето съществуващи софтуер и приложения.

За по-голяма безопасност можете да деактивирате протоколите, които не използвате, което ще блокира всеки опит за достъп. Можете също да използвате пароли за приложения вместо паролата на вашия акаунт в Mailo, за да контролирате използването на тези протоколи.

Протокол Поща Адресна книга Календар Виртуален диск
IMAP4 Да      
POP3 Да      
FTP       Да
WebDAV       Да
CardDAV   Да    
CalDAV     Да  
ActiveSync Да Да Да  
RSS Да      
ICS     Да