Технология

Услугата Mailo е базирана на технологията MailObject® , разработвана в продължение на 20 години от Mailo, 100% ориентирана към научноизследователска и развойна дейност френска технологична компания.

Технологията MailObject® е проектирана за висока мащабируемост:

  • от 10 до няколко милиона акаунта
  • двойна взаимност на Mail&Cloud между всички акаунти
  • преоразмеряване на конфигурацията в реално време
ИзвестияX