מחזיק מפתחות

טבעת המקשים Mailo מאפשרת לך לאחסן את הכניסות והסיסמאות שבהם אתה משתמש בשירותים אחרים, כדי שלא תשכח אותם.

! אזהרה!אל תשמור מידע בנקאי בטבעת המפתחות שלך, במיוחד לא את קוד כרטיס האשראי שלך, את הסיסמה לחשבון הבנק המקוון שלך או את סיסמת ה- PayPal שלך.

אל תשכח שהסיסמאות המאוחסנות בטבעת המפתח שלך Mailo בטוחות רק אם הסיסמה שלך Mailo חזקה מספיק.