Följ oss

Mailo uppdaterar ofta tjänsten för att förbättra den och erbjuda nya funktioner. Du kan informeras omedelbart på flera sätt.

Twitter – Mastodon

Varje gång tjänsten uppdateras, twitterar Mailo om den så att du kan lära dig om nya förbättringar. Det är också ett utrymme för dialog med våra användare, där vi kan lära dig mer om dina önskemål och förslag.

 Gå till profilen @HELLOMAILO

 Gå till profilen @hellomailo

Facebook

Mailo publicerar ofta information om senaste och schemalagda uppdateringar.

Du kan prenumerera för att få aviseringar om dessa inlägg:

 Gå till sidan Mailo

Instagram

Mailo publicerar ofta information om senaste och schemalagda uppdateringar.

Följ servicenyheterna i bilder och bekanta dig med dess funktioner.

 Följ @hellomailo
AviseringarX