Slanje PGP e-mailova

Pomoću Mailo za svaku e-poštu koju šaljete možete odabrati želite li je šifrirati i / ili potpisati PGP-om.

Da biste koristili PGP prilikom slanja e-pošte, samo morate pisati opciju PGP šifriranja prilikom pisanja e-pošte.

Korištenje PGP-a omogućuje:

 • šifriranje poruke
  Šifriranje poruke osigurava pošiljatelju da će samo primatelji moći dešifrirati i tako pročitati poruku i njezine potencijalne privitke.
  Šifriranje poruke zahtijeva da pošiljatelj ima javni PGP ključ svakog od primatelja poruke.
  Kako bi dešifrirao i pročitao poruku, svaki primatelj koristi svoj privatni PGP ključ.
 • potpis poruke
  Potpisivanje poruke osigurava identitet pošiljatelja primateljima.
  Potpisivanje poruke zahtijeva da pošiljatelj koristi svoj privatni PGP ključ.
  Da bi potvrdili potpis poruke, primatelji moraju imati javni ključ pošiljatelja, koji ga je prethodno morao poslati.

Svaki put kad pošaljete e-poruku, možete dodati vlastiti javni ključ. Važno je da vaši dopisnici imaju vaš javni ključ, jer im je potreban taj ključ za šifriranje e-pošte koju vam šalju. Vaš javni ključ također osigurava vašim dopisnicima da ste stvarno potpisali PGP poruku.