Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) zabezpiecza dostęp do Twojego konta.

Włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego

Włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego można przeprowadzić tylko w interfejsie internetowym Mailo. Najpierw musisz wybrać, za pomocą której aplikacji otrzymasz kody uwierzytelniające. Zalecana jest aplikacja Mailo, ale możesz też skonfigurować niezależną aplikację 2FA, na przykład: FreeOTP (iOS albo Android), Authy albo LastPass Authenticator (iOS), Authenticator (Windows 10 i 11), OTP Manager (MacOS), Gauth albo Oathtool (Linux).

 • Aby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe za pomocą aplikacji Mailo:
  • otwórz aplikację na swoim smartfonie
  • wybierz z menu "Opcje", a następnie "Kod weryfikacyjny" i uzyskaj 6-cyfrowy kod uwierzytelniający
  • z powrotem w interfejsie internetowym, skopiuj kod i wprowadź hasło
 • Aby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe za pomocą aplikacji 2FA:
  • otwórz wybraną aplikację na swoim smartfonie
  • zeskanuj kod QR wyświetlony na Mailo, aby dodać konto do aplikacji 2FA
  • uzyskać 6-cyfrowy kod uwierzytelniający
  • w interfejsie internetowym Mailo skopiuj kod i wprowadź hasło

Po włączeniu uwierzytelniania dwuskładnikowego możesz dodać swoje urządzenie do listy zaufanych urządzeń. Na tym urządzeniu nie będzie już wymagany kod uwierzytelniający.

Przy użyciu uwierzytelniania dwuskładnikowego

Gdy włączone jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe, kod uwierzytelniający jest wymagany za każdym razem, gdy łączysz się z Mailo z nowego urządzenia. Otrzymasz ten kod w aplikacji, którą wybrałeś, włączając uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

Podczas uwierzytelniania na nowym urządzeniu możesz dodać je do listy zaufanych urządzeń. Na tym urządzeniu nie będzie już wymagany kod uwierzytelniający.

Listę zaufanych urządzeń można zobaczyć w interfejsie internetowym Mailo. W dowolnym momencie możesz usunąć urządzenie z tej listy.

Ostrzeżenie! Jeśli zgubisz lub zmienisz smartfon albo jeśli odinstalujesz aplikację Mailo lub aplikację 2FA, możesz zostać zablokowany. W takim przypadku wróć do interfejsu internetowego Mailo, aby uzyskać kod uwierzytelniający, ponownie skonfigurować aplikację 2FA lub tymczasowo wyłączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

Wyłączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego

Możesz wyłączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe w interfejsie internetowym Mailo.