Двуфакторно удостоверяване

Двуфакторното удостоверяване (2FA) осигурява достъп до вашия акаунт.

Позволяващ двуфакторно удостоверяване

Активирането на двуфакторно удостоверяване може да се извърши само в Mailo уеб интерфейса. Първо трябва да изберете с кое приложение ще получите кодовете си за удостоверяване. Препоръчва се приложението Mailo, но можете също да конфигурирате независимо приложение 2FA, като например: FreeOTP (iOS или Android), Authy или LastPass Authenticator (iOS), Authenticator (Windows 10 и 11), OTP Manager (MacOS), Gauth или Oathtool (Linux).

 • За да активирате двуфакторно удостоверяване чрез приложението Mailo:
  • отворете приложението на вашия смартфон
  • изберете "Настроики" в менюто, след това "Код за удостоверяване" и вземете 6-цифрен код за удостоверяване
  • обратно в уеб интерфейса, копирайте кода и въведете паролата си
 • За да активирате двуфакторно удостоверяване чрез приложение 2FA:
  • отворете избраното приложение на вашия смартфон
  • сканирайте QR кода, показан на Mailo, за да добавите акаунта си към приложението си 2FA
  • вземете 6-цифрен код за удостоверяване
  • в Mailo уеб интерфейс, копирайте кода и въведете паролата си

Когато активирате двуфакторно удостоверяване, можете да добавите вашето устройство към списъка с надеждни устройства. На това устройство няма да е необходим повече код за удостоверяване.

С помощта на двуфакторно удостоверяване

Когато е разрешено двуфакторно удостоверяване, се изисква код за удостоверяване всеки път, когато се свързвате с Mailo от ново устройство. Получавате този код в приложението, което сте избрали, когато активирате двуфакторно удостоверяване.

Когато удостоверявате на ново устройство, можете да го добавите към списъка с надеждни устройства. На това устройство няма да е необходим повече код за удостоверяване.

Списъкът с надеждни устройства може да се види в Mailo уеб интерфейса. Можете да премахнете устройство от този списък по всяко време.

Внимание! Ако загубите или промените смартфона си или деинсталирате приложението Mailo или приложението си 2FA, може да бъдете блокирани. В този случай се върнете към Mailo уеб интерфейса, за да получите код за удостоверяване, да преконфигурирате приложение 2FA или временно да деактивирате двуфакторното удостоверяване.

Деактивиране на двуфакторно удостоверяване

Можете да деактивирате двуфакторното удостоверяване в Mailo уеб интерфейса.