Hasła aplikacji

Hasła aplikacji pozwalają zabezpieczyć i kontrolować dostęp do danych poprzez synchronizację. Dla każdej synchronizacji skonfigurowanej w kliencie lub aplikacji możesz utworzyć i używać określonego hasła.

Jeśli potrzebujesz nowego hasła aplikacji, wskaż, w jakim oprogramowaniu lub aplikacji będziesz go używać. Jeśli nie korzystasz już z hasła aplikacji lub podejrzewasz, że zostało ono naruszone, usuń je, aby uniemożliwić dostęp do swoich danych.

Hasła aplikacji są generowane automatycznie przez Mailo i nie można ich wybrać ani ponownie wyświetlić.