Hasło

Możesz zmienić hasło do swojego Mailo konta, wybierając Bezpieczeństwo w menu Opcje.

Twoje hasło powinno być starannie dobrane tak aby zabezpieczyć twoje konto Mailo. W szczególności należy unikać:

  • hasła zbyt krótkie
  • oczywiste sekwencje cyfr lub liter, takie jak 1212 lub abab
  • daty, które inne osoby mogą łatwo odgadnąć lub odnaleźć, jak na przykład data urodzin
  • hasła , które już są używane na innych stronach internetowych i które mogą okazać się spalone

Mailo zaleca używanie hasła o długości co najmniej 8 znaków, łączącego cyfry, duże i małe litery oraz znaki specjalne. Pamiętaj o dużych i małych literach.

Tylko ty powinieneś znać twoje hasło i nie powinieneś go nikomu podawać. W szczególności, nigdy nie odpowiadaj na wiadomości spam, które wymagają od ciebie podania hasła, bez względu na podany powód.

Zaleca się zmieniać twoje hasło regularnie i w szczególności wtedy kiedy jest ryzyko, ze zostało złamane.