Удостоверяване по имейл

Удостоверяването по имейл позволява на външен акаунт, т.е. акаунт, чийто имейл адрес не се управлява от Mailo, да влезе без да е зададена Mailoпарола.

Ако нямате Mailo парола, методът за удостоверяване е както следва:

  1. достъп до Mailo на страницата Удостоверяване по имейл
  2. въведете вашия имейл адрес и поискайте линк да бъде изпратен на този адрес
  3. щракнете върху връзката в получения имейл
  4. въведете своя Mailo акаунт

Можете да изберете парола за вашия Mailo акаунт в страницата Сигурност , която е достъпна от менюто Настроики.

Ако сте избрали Mailo парола за вашия акаунт, не можете да използвате удостоверяване по имейл.