έλεγχος ταυτότητας μέσω e-mail

Ο έλεγχος ταυτότητας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέπει σε έναν εξωτερικό λογαριασμό, δηλαδή σε έναν λογαριασμό του οποίου η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν ελέγχεται από το Mailo, να συνδεθεί χωρίς να έχει ορίσει κωδικό πρόσβασης Mailo.

Εάν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης Mailo, η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας είναι η εξής:

  1. πρόσβαση Mailo στη σελίδα έλεγχος ταυτότητας μέσω e-mail
  2. εισάγετε τη διεύθυνση e-mail σας και ζητήστε να σταλεί ένας σύνδεσμος σε αυτήν τη διεύθυνση
  3. κάντε κλικ στον σύνδεσμο στο e-mail που λάβατε
  4. εισαγάγετε τον λογαριασμό σας Mailo

Μπορείτε να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας Mailo στη σελίδα Ασφάλεια που είναι προσβάσιμος από το μενού Επιλογές.

Εάν έχετε επιλέξει κωδικό πρόσβασης Mailo για τον λογαριασμό σας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας μέσω e-mail.