Парола

Можете да промените паролата на вашия Mailo акаунт, като изберете Сигурност в менюто Настроики.

Паролата ви трябва да бъде избрана внимателно, за да се гарантира безопасността на вашия Mailo акаунт. По-специално се препоръчва да се избягват:

  • твърде кратки пароли
  • очевидни последователности от цифри или букви, като 1212 или абаб
  • дати, които лесно биха могли да бъдат известни или намерени, като вашата дата на раждане
  • пароли, които използвате на други уебсайтове, които могат да бъдат компрометирани

Mailo препоръчва използването на парола с дължина поне 8, съчетаваща цифри, главни и малки букви и специални знаци. Паролата ви има значение за малки и големи букви.

Само вие трябва да знаете паролата си и, разбира се, никога не трябва да я давате на никого. По-специално, никога не отговаряйте на спам съобщения с молба за вашата парола, независимо от причината, посочена.

Препоръчително е да сменяте паролата си редовно и особено веднага след като подозирате, че тя може да бъде компрометирана.