Αγαπημένες επαφές

Μπορείτε να επισημάνετε ως αγαπημένα τις επαφές στις οποίες γράφετε συχνά.

Το όνομά τους εμφανίζεται με έντονη γραφή στη λίστα επαφών και είναι εύκολα προσβάσιμο όταν γράφετε ένα μήνυμα, χάρη στο κουμπί .