Επαφές

Για καθεμία από τις επαφές σας, μπορείτε να διατηρήσετε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και λεπτομερείς πληροφορίες:

  • ονοματεπώνυμο
  • πολλές διευθύνσεις e-mail
  • αρκετοί αριθμοί τηλεφώνου
  • πολλά αναγνωριστικά άμεσων μηνυμάτων
  • πολλές ταχυδρομικές διευθύνσεις
  • αρκετές ιστοσελίδες
  • professional information
  • Ημερομηνια γεννησης
  • σημειώσεις

Μπορείτε επίσης να ανεβάσετε μια φωτογραφία για κάθε επαφή.

ΕιδοποιήσειςX