Wysyłanie e-maili PGP

Dzięki Mailo możesz wybrać dla każdej wysyłanej wiadomości e-mail, czy chcesz ją zaszyfrować i / lub podpisać za pomocą PGP.

Aby używać PGP podczas wysyłania wiadomości e-mail, wystarczy ustawić opcję szyfrowania PGP podczas pisania wiadomości e-mail.

Korzystanie z PGP umożliwia:

 • szyfrowanie wiadomości
  Zaszyfrowanie wiadomości daje nadawcy pewność, że tylko odbiorcy będą mogli ją odszyfrować, a tym samym przeczytać wiadomość i jej potencjalne załączniki.
  Szyfrowanie wiadomości wymaga, aby nadawca miał publiczny klucz PGP każdego z odbiorców wiadomości.
  Aby odszyfrować i przeczytać wiadomość, każdy odbiorca używa własnego prywatnego klucza PGP.
 • podpis wiadomości
  Podpisanie wiadomości zapewnia odbiorcom tożsamość nadawcy.
  Podpisanie wiadomości wymaga, aby nadawca używał swojego prywatnego klucza PGP.
  Aby potwierdzić podpis wiadomości, odbiorcy muszą posiadać klucz publiczny nadawcy, który musiał ją wcześniej wysłać.

Za każdym razem, gdy wysyłasz wiadomość e-mail, możesz dodać swój własny klucz publiczny. Ważne jest, aby Twoi korespondenci mieli Twój klucz publiczny, ponieważ potrzebują tego klucza do szyfrowania wysyłanych Ci wiadomości e-mail. Twój klucz publiczny zapewnia również Twoim korespondentom, że naprawdę podpisałeś wiadomość PGP.