Skickar PGP-e-post

Med Mailo kan du välja för varje e-post du skickar om du vill kryptera och / eller underteckna det med PGP.

För att kunna använda PGP när du skickar ett e-postmeddelande behöver du bara ställa in PGP-krypteringsalternativet när du skriver e-postmeddelandet.

Användning av PGP tillåter:

 • krypteringen av meddelandet
  Kryptera ett meddelande säkerställer avsändaren att endast mottagarna kommer att kunna dekryptera och därmed läsa meddelandet och dess potentiella bilagor.
  För att kryptera ett meddelande krävs att avsändaren har den offentliga PGP-nyckeln för var och en av mottagarna av meddelandet.
  För att dekryptera och läsa meddelandet använder varje mottagare sin egen privata PGP-nyckel.
 • meddelandets signatur
  Att signera ett meddelande säkerställer avsändarens identitet till mottagarna.
  Att signera ett meddelande kräver att avsändaren använder sin privata PGP-nyckel.
  För att validera meddelandets signatur måste mottagarna ha avsändarens offentliga nyckel, som måste ha skickat det i förväg.

Varje gång du skickar ett e-postmeddelande kan du lägga till din egen offentliga nyckel. Det är viktigt att dina korrespondenter har din offentliga nyckel, eftersom de behöver den här nyckeln för att kryptera e-postmeddelandena som de skickar dig. Din offentliga nyckel säkerställer också att dina korrespondenter verkligen har signerat PGP-meddelandet.

AviseringarX