Escriure un email

Per enviar un missatge a un o més destinataris, fes click al botó  Escriure a la part superior del menú. Aquesta pàgina a la que has accedit et permet escriure un missatge.

Mentre escrius el teu missatge, es guarda automàticament en intervals regulars a la carpeta  Esborranys la qual prevé qualsevol pèrdua accidental de missatges.

Destinataris

Molts mètodes són disponibles per indicar el destinatari del teu missatge:

  • Pots omplir els camps Destinataris amb una adreça email; si hi ha més d'un destinatari, separa les teves adreces amb comes;
  • el botó , situat a la dreta sobre el camp Destinataris et permet insertar l'adreça d'un dels teus contactes favorits directament;
  • el botó situat a la dreta sobre el camp Destinataris, et permet visualitzar la llista alfabètica dels contactes adreces dels quals ya tens a l'anuari.

Per enviar un missatge a un o més destinataris i enviar el mateix missatge en còpia carbó a altres destinataris, fes click al link Còpia per a que el camp Còpia a aparegui i omple'l.

Per enviar un missatge a un o més destinataris i enviar el mateix missatge en còpia carbó a altres destinataris sense que els principals sàpiguen que aquest últims estan en còpia, fes click al linkCòpia oculta a per a que el camp Còpia oculta a aparegui i omple'l

Adjunts i arxius enviats com links

Pots adjuntar un o més arxius al teu missatge. Aquells poden ser carregats des d'el disc dur del teu ordinador o des d'el disc virtual de Mailo. També pots seleccionar arxius adjuntats a emails que has rebut anteriorment.

Una vegada hagis adjuntat un o més arxius, la llista d'adjunts, així com la seva mida, es visualitzarà darrera del símbol . Fins 25 MB arxius poden ser adjuntats en un missatge. El límit s'incrementa a 50 MB amb el pack Premium.

Mailo també et permet afegir arxius com links en comptes de enviar-los amb el missatge.

Editor de text

Pots escollir enviar un missatge en text pla, en text ric (HTML) gràcies al botó de la cantonada superior dreta de la finestra de composició de missatge. Si comences a escriure un missatge en text ric, canviar a text pla eliminarà la disposició gràfica i la informació d'estil

Pots escollir els paràmetres per defecte del editor de text ric, per exemple, per definir una font o color per defecte.

Qualsevol mètode que seleccionais, el botó  Firmes et permet afegir una firma al missatge, entre les que hagis definit a la secció Firmes del menú d'opcions

També pots revisar l'ortografia del missatge fent click al botó  Ortografia. Doncs fes clicks en les paraules acolorides per seleccionar una correcció proposta, afegir la paraula al teu diccionari personal, o ignorar la correcció proposta per aquesta paraula.

Altres opcions d'enviament

Per defecte, els missatges s'enviaran utilitzant la teva adreça Mailo com adreça de remitent. Pots escollir enviar els missatges amb una altra adreça, de entre les de recol·lecta o àlies.

Pots escollir el nivell de prioritat del missatge: baix, normal, o alt.

Pots preguntar als destinataris dels teus missatges per una confirmació de lectura activant Justificant de recepció. La demanda de confirmació de lectura es mostrarà al destinatari quan llegeixi el missatge. Si selecciona l'opció d'indicar que l'ha llegit, s'et enviarà una confirmació de lectura.

Pots escollir si emmagatzemar una còpia del missatge que has enviat a la carpeta  Enviats, amb o sense adjunts.

Pots enviar els teus emails immediatament o escollir quin dia i quina hora s'enviarà. Si seleccionas un enviament retardat, no podràs cancel·lar-lo si l'has validat.

NotificacionsX