Een email schrijven

Om een bericht te verzenden naar een of verschillende bestemmelingen dient u te klikken op de knop  Schrijven bovenaan het menu. De pagina waarop u terecht komt laat u toe een bericht te schrijven.

Indien u uw bericht opstelt, dan wordt dit automatisch bewaard op regelmatige tijdstippen in de map  Concepten, en zo wordt vermeden dat uw tekst per ongeluk verloren gaat.

Ontvangers

Om de bestemmeling van uw bericht op te geven zijn er verschillende methoden beschikbaar:

  • u kan het veld Ontvangers vullen met een e-mailadres; indien er verschillende bestemmelingen zijn, scheid dan hun adressen met komma's;
  • de knop rechts boven het veld Ontvangers laat u toe om rechtstreeks het adres van een van uw favoriete contacten in te voegen;
  • de knop rechts boven het veld Ontvangers biedt u de mogelijkheid om de alfabetische lijst met contacten weer te geven waarvan u het e-mailadres hebt genoteerd in uw adressenboek.

Om een bericht te verzenden naar een of verschillende bestemmelingen en hetzelfde bericht in kopie te verzenden naar andere bestemmelingen klikt u op de link Cc om het veld Cc te laten verschijnen en het veld in te vullen.

Om een bericht te verzenden naar een of verschillende bestemmelingen en hetzelfde bericht in kopie te verzenden naar andere bestemmelingen, zonder dat de hoofdbestemelingen van het bericht kennis hebben van de bestemmelingen in kopie, klikt u op de link Bcc om het veld Bcc weer te geven, en u vult dit veld in.

Bijlagen en bestanden verzonden als links

U kunt een of meerdere bestanden aan uw bericht toevoegen. Deze kunnen worden geüpload vanaf de harde schijf van uw computer of vanaf uw Mailo virtuele schijf. U kunt ook bestanden selecteren die zijn bijgevoegd bij e-mails die u eerder hebt ontvangen.

Nadat u een of meer bestanden heeft bijgevoegd, wordt de lijst met bijlagen, evenals hun grootte, weergegeven achter het symbool . Er kunnen maximaal 25 MB bestanden aan een bericht worden toegevoegd. Deze limiet wordt verhoogd naar 50 MB met het Premium-pakket.

Met Mailo kunt u ook bestanden toevoegen als links in plaats van ze samen met het bericht te verzenden.

Tekstverwerker

U kan kiezen om een bericht te verzenden in Plain text of in Rich text (HTML) met de knop bovenaan rechts op het tekstvenster. Indien u uw bericht begint te schrijven in Rich text, dan verliest u de lay-out- en stijlinformatie.

U kunt de standaardinstellingen van de Rich-text-editor kiezen, bijvoorbeeld om een ​​standaardlettertype of tekstkleur te definiëren.

Ongeacht de gekozen instelling kunt u met de knop  Handtekening een handtekening toevoegen aan uw bericht, van diegene die u hebt gedefinieerd in het element Handtekeningen van het menu Opties.

U kan ook de spelling van de tekst van uw bericht controleren door te klikken op de knop  Spelling. Klik vervolgens op de gekleurde woorden om een correctievoorstel te selecteren, het woord aan uw persoonlijk woordenboek toe te voegen of de voorgestelde correctie voor dit woord te annuleren.

Andere verzendopties

Er zullen automatisch berichten worden verstuurd indien u uw Mailo adres gebruikt als afzenderadres. U kan kiezen om uw bericht te verzenden met een ander adres, een dat u ophaalt of een van uw aliassen.

U kunt het prioriteitsniveau van uw bericht kiezen: laag, normaal of hoog.

U kunt de ontvangers van uw bericht om een ​​leesbevestiging vragen door Leesbevestiging aan te vinken. Het verzoek om een ​​leesbevestiging wordt aan de ontvanger getoond wanneer hij het bericht leest. Indien hij kiest om aan te duiden dat hij het gelezen heeft, dan zal u een leesbevestiging ontvangen.

U kan kiezen om een kopie van het bericht dat u verzendt te bewaren in uw  Verzonden berichten map, met of zonder bijlagen.

U kunt uw e-mail direct verzenden of de dag en het tijdstip kiezen waarop deze moet worden verzonden. Als u kiest voor uitgestelde verzending, kunt u deze na validatie niet meer annuleren.

MeldingenX