אירועים

לוח השנה שלך Mailo מאפשר לך ליצור אירועים ולהגדיר עבור כל אחד מהם:

 • כותרת
 • התחל יום ושעה
 • כמה זמן
 • סוג
 • תיאור
 • תדירות
 • תזכורות בדואר אלקטרוני או ב- SMS

לוח השנה שלך יכול להציג את האירועים שלך בכמה תצוגות שונות:

 • תצוגת יום
 • תצוגת שבוע
 • תצוגת חודש
 • תצוגת שנה
 • תצוגה אישית, המוצגת מספר ימים על פי העדפתך
 • תצוגת סדר היום, המציגה את רשימת האירועים בימים הקרובים