סינכרון

סנכרון מאפשר לתוכנות ולאפליקציות המותקנות במחשב, טלפון או טאבלט לגשת לנתונים של חשבון Mailo שלך: דואר, מסמכים, פנקס כתובות, יומן.

אין פרוטוקול אוניברסלי אחד המאפשר סנכרון של כל סוגי הנתונים. פרוטוקולים רבים מתקיימים במקביל וכל מסוף תומך באחד או יותר מהם. Mailo תומך בפרוטוקולי הסנכרון העיקריים, המאפשרים לך לגשת לנתוני Mailo שלך מרוב התוכנות והאפליקציות הקיימות.

ליתר ביטחון, תוכל להשבית את הפרוטוקולים שאינך משתמש בהם, שיחסמו כל ניסיון גישה. תוכל גם להשתמש בסיסמאות יישום במקום בסיסמת חשבון Mailo שלך, כדי לשלוט על השימוש בפרוטוקולים אלה.

פרוטוקול דואר פנקס כתובות יומן מסמכים
IMAP4 כן      
POP3 כן      
FTP       כן
WebDAV       כן
CardDAV   כן    
CalDAV     כן  
ActiveSync כן כן כן  
RSS כן      
ICS     כן