Adresy odbiorcze

Zbieranie zewnętrznych adresów e-mail pozwala na zebranie wiadomości otrzymanych przez wszystkie adresy skrzynki pocztowej Mailo.

Możesz gromadzić wiadomości odbierane tez przez inne adresy, do których masz dostęp POP3 lub IMAP4. Dla każdego adresu, którego wiadomości chcesz zebrać, musisz wskazać login konta i hasło, a także odpowiedni serwer pocztowy.

Żeby łatwiej zauważyć zebrane wiadomości, możesz przypisać określony kolor do każdego adresu. Wiadomości zebrane z tego adresu będą wyświetlane w tym kolorze.

Aby rozpocząć zbieranie wiadomości, kliknij na przycisk  Zacznij zbierać w skrzynce odbiorczej. Możesz wybrać, czy chcesz zbierać wszystkie skonfigurowane adresy czy tylko jeden z nich.

Możesz także wysłać e-mail wybierając jeden ze swoich zebranych adresów jako nadawca.