Ontvangstadressen

Door externe e-mailadressen te verzamelen, kunt u de berichten verzamelen die door al uw adressen zijn ontvangen in uw Mailo - mailbox.

U kunt berichten verzamelen die zijn ontvangen door uw andere adressen waarvoor u POP3- of IMAP4-toegang hebt. Voor elk adres waarvan u de berichten wilt verzamelen, moet u de accountaanmelding en het wachtwoord opgeven, evenals de te gebruiken mailserver.

Om de verzamelde berichten gemakkelijker op te merken, kunt u aan elk adres een specifieke kleur toewijzen. Berichten die van dit adres zijn verzameld, worden in deze kleur weergegeven.

Om berichten te verzamelen, klik je op de knop  Afhalen in je inbox. U kunt ervoor kiezen om ofwel alle adressen die u heeft gedefinieerd, of slechts één ervan te verzamelen.

U kunt ook e-mails verzenden met een van uw verzamelde adressen als afzender.

MeldingenX