Prikupljati adrese

Prikupljanje vanjskih adresa e-pošte omogućuje vam prikupljanje poruka koje su primile sve vaše adrese u vaš poštanski sandučić Mailo.

Možete prikupljati poruke primljene s drugih adresa za koje imate POP3 ili IMAP4 pristup. Za svaku adresu čije poruke želite prikupiti morate navesti prijavu na račun i njegovu lozinku, kao i poslužitelj pošte koji ćete koristiti.

Da biste lakše primijetili prikupljene poruke, svakoj adresi možete dodijeliti određenu boju. Poruke prikupljene s ove adrese prikazat će se u ovoj boji.

Da biste započeli prikupljanje poruka, kliknite gumb  Počnite sakupljati u svojoj pristigloj pošti. Možete odabrati prikupljanje svih adresa koje ste definirali ili samo jedne od njih.

Također možete slati e-poštu koristeći pošiljatelja pomoću jedne od prikupljenih adresa.