Prikupljati adrese

Prikupljanje vanjskih adresa e-pošte omogućava vam prikupljanje poruka koje su primile sve vaše adrese u vaše poštansko sanduče Mailo.

Možete sakupljati poruke primljene sa drugih adresa za koje imate POP3 ili IMAP4 pristup. Za svaku adresu čije poruke želite prikupiti morate navesti prijavu na račun i njegovu lozinku, kao i mail server koji ćete koristiti.

Da biste lakše primijetili prikupljene poruke, svakoj adresi možete dodijeliti određenu boju. Poruke prikupljene s ove adrese bit će prikazane u ovoj boji.

Da biste započeli sa prikupljanjem poruka, kliknite gumb  Počnite sakupljati u vašoj pristigloj pošti. Možete odabrati da prikupite ili sve adrese koje ste definirali ili samo jednu od njih.

Također možete slati e-poštu koristeći pošiljaoca sa jedne od prikupljenih adresa.