Zbierať adresy

Zhromažďovanie externých e-mailových adries vám umožňuje zhromažďovať správy prijaté na všetky vaše adresy do vašej poštovej schránky Mailo.

Môžete zbierať správy prijaté na vaše ďalšie adresy, ku ktorým máte prístup POP3 alebo IMAP4. Pri každej adrese, ktorej správy chcete zbierať, musíte uviesť prihlasovacie údaje účtu a jeho heslo, ako aj poštový server, ktorý chcete použiť.

Aby ste si ľahšie všimli zhromaždené správy, môžete každej adrese priradiť konkrétnu farbu. Správy zhromaždené z tejto adresy budú zobrazené v tejto farbe.

Ak chcete začať zhromažďovať správy, kliknite na tlačidlo  Začať zbierať v doručenej pošte. Môžete sa rozhodnúť, že zhromaždíte všetky adresy, ktoré ste definovali, alebo iba jednu z nich.

Môžete tiež posielať e-maily pomocou jednej z vašich zhromaždených adries ako odosielateľa.