Webmail

Poczta web pozwala na dostęp do wszystkich usług Mailo z każdej przeglądarki internetowej (Firefox, Edge, Safari, Chrome, Opera...).

Są dostępne dwa sposoby wyświetlania:

Prezentacja typu Aplikacja (web2)

Wyświetlanie pełno ekranowe korzysta z technologii web2 (AJAX), która zapewnia duży komfort użytkowania: zmiana rozmiaru obszarów ekranu, skróty klawiszowe...

Prezentacja typu Strony web (web1)

Ta prezentacja pozwoli na wyświetlenie i przeglądanie stron internetowych jak zazwyczaj. Większa cześć ekranu używana jest do wyświetlania twoich wiadomości. Zaleca się ja dla połączeń wolnych i komputerów starszej generacji.