Registrovani e-mail

Registrovani e-mail dodaje dvije karakteristike standardnom e-mailu: sigurnost i potvrda o čitanju.

Da pošaljete registrovani e-mail, napišite svoju e-poštu kao i obično. Možete mu dodati lozinku.

Kada objavite poruku, ova se pohranjuje na lokalnom sistemu. Primaocima se šalje samo obavještenje putem e-pošte, s URL-om za pristup poruci. Kada primatelji prime e-poruku, moraju samo kliknuti na datu vezu kako bi vizualizirali vašu poruku.

Ako ste registrirani e-mail zaštitili lozinkom, tražit će se prije prikazivanja vaše poruke. Morat ćete priopćiti ovu lozinku primateljima, na primjer telefonom.

!Upozorenje!Ova lozinka NE SMIJE BITI ista kao vaša Mailo lozinka!

Registrirani e-mailovi pohranjeni su u mapu poruka "Registar". Poruke se automatski ažuriraju datumom i vremenom kada ih primaoci pročitaju. Brisanjem poruke iz ove mape učinit ćete je nedostupnom vašim dopisnicima.