Innboksen

Listen over meldingene du har mottatt vises når du klikker på  Innboksen.

For å beholde listen over meldinger som vises mens du leser en bestemt melding, kan du bruke et forhåndsvisningspanel til høyre for eller under listen. Klikk på eller og dra dem for å endre plasseringen og størrelsen på dette panelet.

Listen over meldinger kan sorteres etter hver av kolonnene. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere etter innholdet i denne kolonnen, og klikk igjen for å reversere sorteringsrekkefølgen. Et ikon eller ved siden av kolonnetittelen angir den gjeldende sorteringsmetoden. Du kan velge standard sorteringsmetode i e-postinnstillingene dine, som du finner i Alternativer-menyen.

Du kan lese en bestemt melding ved å klikke på den: den vises i forhåndsvisningspanelet. Et dobbeltklikk viser den på full side.

Knappen øverst til høyre åpner en meny som lar deg endre måten meldingen vises på, laste den ned som en tekst- eller .eml-fil eller å vise hele overskriften.

Hvis en melding har ett eller flere vedlegg, blir de angitt i listen med -symbolet. På siden der meldingen vises vises listen over vedlegg i overskriften. Klikk på navnet på et vedlegg for å åpne det eller laste det ned, avhengig av type og nettleser. Knappen åpner en meny som lar deg laste ned alle vedleggene samtidig, vise dem i meldingen eller lagre dem i dokumentene dine.

En hastemelding er angitt med -symbolet i listen over meldinger.

Følgende piktogrammer brukes til å vise statusen til en melding:

  • for en ny melding;
  • for en melding du allerede har lest;
  • for en melding du har svart på;
  • for kopien av en melding du har skrevet, men ikke sendt;
  • for kopien av en melding du har skrevet og sendt.