Doručená pošta

Seznam zpráv, které jste obdrželi, se zobrazí po kliknutí na  Doručená pošta.

Chcete-li, aby se seznam zpráv zobrazoval při čtení konkrétní zprávy, můžete použít panel náhledu vpravo nebo pod seznamem. Klikněte na nebo a přetažením upravte umístění a velikost tohoto panelu.

Seznam zpráv lze seřadit podle každého ze sloupců. Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte podle obsahu tohoto sloupce a opětovným kliknutím obrátíte pořadí řazení. Ikona nebo vedle názvu sloupce označuje aktuální metodu řazení. Výchozí metodu řazení můžete vybrat v předvolbách pošty, které najdete v nabídce Možnosti.

Kliknutím na ni si můžete přečíst konkrétní zprávu: zobrazí se na panelu náhledu. Dvojitým kliknutím ji zobrazíte na celé stránce.

Tlačítko v pravém horním rohu otevírá nabídku, která umožňuje změnit způsob zobrazení zprávy, stáhnout ji jako textový soubor nebo soubor .eml nebo zobrazit celé záhlaví.

Pokud má zpráva jednu nebo více příloh, jsou v seznamu označeny symbolem . Na stránce, kde je zpráva zobrazena, je v záhlaví zobrazen seznam příloh. Kliknutím na název přílohy ji otevřete nebo stáhnete, v závislosti na typu a prohlížeči. Tlačítko otevře nabídku, která vám umožní stáhnout všechny přílohy najednou, zobrazit je ve zprávě nebo je uložit do dokumentů.

Naléhavá zpráva je v seznamu zpráv označena symbolem .

Následující piktogramy slouží k zobrazení stavu zprávy:

  • pro novou zprávu;
  • pro zprávu, kterou jste již četli;
  • pro zprávu, na kterou jste odpověděli;
  • za kopii zprávy, kterou jste napsali, ale neodeslali;
  • za kopii zprávy, kterou jste napsali a odeslali.